ID Австрия Идентификация.

С последното добавяне на YubiKeys като официално поддържани устройства със сертификат FIDO Level 2, ID Austria направи значителна стъпка към предоставянето на още по-голяма сигурност и удобство на своите потребители. ID Austria е електронна система за идентификация, която се основава на съществуващата мобилна телефонна подписова система на страната и на Bürgerkarte (Гражданска карта), която позволява на всички граждани да се идентифицират сигурно и да получат достъп до различни обществени услуги онлайн – напълно безплатно. Тя беше представена за първи път през 2019 г. и оттогава стана неразделна част от цифровата инфраструктура на страната. Системата дори ще бъде използваема в цяла Европейския съюз от тази година, което позволява на австрийските граждани да получат достъп до услуги и да потвърдят своята идентичност в целия регион, където се приемат решения, съответстващи на eIDAS (електронна идентификация, удостоверяване и услуги за доверие).

FIDO (Fast Identity Online) е отворен стандарт за удостоверяване, съвместно разработен от Yubico, базиран на криптография с публичен ключ, който има за цел да елиминира използването на пароли и да повиши нивото на сигурност, осигурено от традиционните методи. Освен това сертификацията FIDO Level 2 е ограничена само до хардуерно базирани устройства за сигурност, като YubiKeys и смарт карти, които имат ограничена работна среда и поддържат атестация.

Ползи за сигурността с YubiKey.

В допълнение към предимствата на сигурността, когато се използва заедно с устройство FIDO L2, ID Austria предлага и няколко предимства пред алтернативните методи за удостоверяване:

Лесен за използване. Австрийските граждани вече могат да се удостоверяват за онлайн услуги чрез NFC (безконтактно) или USB. Вече е възможно универсално удостоверяване в цялата гама устройства от мобилни устройства до настолни компютри само с YubiKey – където се намира криптографският материал – което означава, че потребителите могат да имат достъп до обществени услуги и да се идентифицират от повече или по-малко навсякъде и по всяко време.
Сигурно подписвате цифрови документи. Това е важна функция за физически лица и потенциално за някои регистрирани предприятия, които трябва да подписват важни документи онлайн. Например, потребителят вече може да подпише цифрово договор за наем, оферта за работа или данъчна декларация, използвайки ID Austria. Цифровите подписи са правно обвързващи и имат същата стойност като ръкописните подписи, поради което използването на хардуерен защитен ключ FIDO L2 е надежден начин за потребителите да гарантират, че техните цифрови подписи са автентични, интегрални, неоспорими и защитени срещу подправяне , фалшифициране и други форми на кибератака.

Като цяло добавянето на сертифицирани устройства от ниво 2 на FIDO към ID Austria представлява значително развитие, което значително подобрява както сигурността, така и удобството на схемата. Като се основава на съществуващата система за подписване на мобилни телефони и Bürgerkarte, ID Austria създаде иновативна и стабилна система за цифрова идентификация, която определя стандарта за сигурно онлайн удостоверяване и цифрови подписи. Това служи като отличен пример за това как технологиите и отворените стандарти могат да се използват от правителствата за подобряване на сигурността, поверителността и удобството за техните граждани.

Източник: Dave Pham / Yubico.com

Споделете тази статия!

Присъединете се към бюлетина.

Новини и съвети за киберсигурност

Не сте сигурни кой YubiKey ви трябва?

разгледайте таблицата за сравнение на YubiKey