МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ Я ПРИЕМАТЕ, МОЛЯ, НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА РАЗГЛЕЖДАТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ОТ ВАША СТРАНА ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Април 2024 г.

Добре дошли в интернет страницата на нашето дружество. smartmanagement.bg е онлайн магазина за продажби и услуги (оттук нататък наричан накратко “онлайн магазинът”) на дружеството “СМАРТ МЕНИДЖМЪНТ ЕМ ЕФ ЕЙ” ЕООД с отличително наименование “Смарт Мениджмънт” (“Smart Management”) с ДДС номер: (BG) 207310797, разположено на адрес: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 207310797, с адрес за контакт: [email protected], телефонна линия за обслужване на клиенти на онлайн магазина: (00359) 2439 07004 (оттук нататък наричано накратко “ДРУЖЕСТВОТО”).

Политика за поверителност

Защитата на вашите лични данни е важна за нас!
Моля да отделите време за да прочетете тази Политика за поверителност и да се запознаете с начина, по който ДРУЖЕСТВОТО (оттук нататък наричано накратко “ДРУЖЕСТВОТО”, “ние” или “нас”), действайки в качеството си на Администратор на данни, събира, съхранява, използва и като цяло обработва Вашите лични данни, когато посещавате, регистрирате се в или използвате интернет страниците на Дружеството (оттук нататък наричани накратко “Интернет страниците”) и всяко от неговите мобилни приложения (оттук нататък наричани накратко “Приложенията”), както и когато взаимодействате с някой от неговите физически магазини. Тази Политика за поверителност също така описва как ние използваме, споделяме и защитаваме вашите лични данни, вариантите за избор, които имате по отношение на вашите лични данни, и как можете да се свържете с нас. Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, а също и за всеки проблем, свързан с обработката на вашите Данни и упражняването на вашите права, можете да се свържете с Длъжностното лице за защита на данните на Дружеството на пощенски адрес: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103 или по електронна поща на имейл адрес: [email protected].

1. Няколко думи относно Интернет страниците на Дружеството
www.smartmanagement.bg е интернет страницата на Дружеството, на която е разположен онлайн магазина на Дружеството за представяне и продажба на неговите продукти, както и платформата smartmanagement.bg, от която можете да закупите неговите продукти. Също така, чрез интернет страниците на www.smartmanagement.bg, вие можете да получите достъп до гамата от услуги, предоставяни от Дружеството, като информация и/или събития по въпроси, свързани с технологиите, и/или изпращане на информационни/рекламни материали (информационен бюлетин).

2. Какво представляват личните данни?
Терминът “лични данни” се отнася до информация на физически лица, като техните три имена, пощенски адрес, имейл адрес, телефон за връзка и други, която ви идентифицира или може да ви идентифицира, оттук нататък наричана накратко “Лични данни” или “Данни”.

3. Какво представлява обработката на Лични данни?
Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, регистриране, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4. Задължително ли е предоставянето на вашите Данни?
Предоставянето на Данни на Дружеството може да е необходимо за постигане на целите, посочени в тази Политика за поверителност, или може да е по избор. Задължителният или незадължителният характер на предоставянето на Данни е обозначен със звездичка (*), която се поставя до личните данни, които са задължителни за предоставяне. Вашето несъгласие да предоставите данните, отбелязани като задължителни на интернет страниците на Дружеството, ще направи невъзможно постигането на основната цел за събиране на конкретните Данни, което от своя страна може да направи невъзможно изпълнението на договора за продажба от Дружеството или осигуряването на други услуги, предлагани на Интернет страниците. Предоставянето на допълнителни данни на Дружеството, извън тези, отбелязани като задължителни, е по избор и не води до никакви последствия по отношение на основните цели за събиране на данните. Предоставянето на данни служи за оптимизиране на качеството на осигуряваните услуги.

5. Какви Данни събираме?
Ние полагаме грижи да събираме единствено необходимите данни, които са подходящи и ясно предназначени за предвидената цел. Тези Данни включват следното:
Данни за създаване на потребителски профил в нашата Интернет страница или Приложения
• Mandatory: имейл адрес*, потребителско име и парола*
• Незадължителни данни: три имена, пол, дата на раждане, пощенски адрес, телефонен номер.

– Информация, събирана от вашите транзакции с нас – чрез някой от нашите физически магазини или чрез нашия онлайн магазин.
Например, ние водим и събираме бележки от нашите разговори с вас, подробности за всякакви жалби или коментари, които правите, подробни данни за покупки, които сте направили, продукти, добавени или премахнати от вашата количка за пазаруване и вашия списък с желания, използване на ваучери, интернет страници, които посещавате, както и средството за комуникация и времето, в което се свързвате с нас.
– Интереси и предпочитания за пазаруване, които ни помагат да предложим конкретни продукти и услуги, които представляват интерес за вас.
Например към кои продукти имате предпочитания, за да получите персонализирана оферта от нас. Ние ще изискваме и използваме събраните Данни единствено, за да препоръчаме продукти или услуги, представляващи интерес за вас, и за да подобрим допълнително вашето пазаруване при нас. Разбира се, изборът дали да споделите такава информация с нас е винаги ваш.
– Данни за трафика на нашата интернет страница или на други интернет страници, които сте посещавали преди. Информация, събрана от използването на бисквитки във вашия браузър.
Научете повече за това как използваме бисквитки тук.
– Копия на документите, които предоставяте, за да докажете възрастта или самоличността си, когато това се изисква по закон (като копие на вашата лична карта или студентска идентификационна карта).
Например, тези копия могат да включват подробни данни за вашите три имена, адрес, дата на раждане и изображение на лицето ви (снимка). Ако предоставите паспорт, данните ще включват и вашето място на раждане, пол и националност.
– Информация за плащания.
– Вашите коментари и отзиви за продукти.
За да осигурим възможно най-доброто изживяване за потребителите на нашата интернет страница, ние събираме техническа информация за вашата интернет връзка и браузър, както и държавата и телефонния код на мястото, където се намира компютърът ви, интернет страниците, които се показват по време на вашето посещение, рекламите, върху които кликвате, и всички думи, както и всички термини за търсене, които въвеждате. Научете повече за това в нашата Политика за бисквитките.

Вашето потребителско име в социалните медии, ако взаимодействате с нас чрез такива канали, което да ни помогне да отговорим на вашите коментари, въпроси или обратна връзка. Образователни данни, като изучавани специалности, умения, владеене на чужди езици, професионален опит (единствено ако кандидатствате за работа).

ДЕЦА
Ние спазваме законодателството и не позволяваме на деца под 16-годишна възраст да се регистрират на нашите Интернет страници и в което и да е от нашите Приложения. Ние ще поискаме родителско съгласие за деца, участващи в мероприятията и събитията на Дружеството.

6. Как използваме вашите данни?
Ние желаем да ви предложим възможно най-доброто клиентско изживяване. За да можем да постигнем това, е необходимо да получим пълна представа за вас чрез комбиниране на Данните, които сме събрали. След това ние използваме Вашите данни, за да Ви предложим изгодни сделки за продукти и услуги, които е вероятно да представляват интерес за Вас.

Законодателството за защита на личните данни ни позволява да извършваме горепосоченото въз основа на нашия законен интерес и необходимостта да разбираме нашите клиенти, за да можем да им предоставим високо ниво на обслужване.

Разбира се, ако във всеки един момент вие пожелаете да промените начина, по който използваме вашите Данни, ще намерите повече подробности как да направите това в раздели 14 и 15 “Какви са вашите права?” и “Как можете да упражните правата си?” по-долу.

Не забравяйте, че ако решите да не споделяте Данните с нас или да откажете определени комуникационни права, може да не сме в състояние да предоставим някои от услугите, които сте поискали. Например, ако сте поискали от нас да ви информираме, когато даден продукт е наличен отново, ние не можем да ви помогнем, ако сте оттеглили общото си съгласие да получавате актуализации от нас.

И накрая, желаем да Ви информираме, че обработката на Вашите данни се извършва или от специално упълномощен персонал на Дружеството, или чрез компютърни системи и електронни устройства на Дружеството и по изключение от трети страни, които, след като са поели задължение съгласно договор за опазване на поверителността и за защита на вашите Данни, извършват задачи, необходими за постигане на целите, строго свързани с използването на нашите Интернет страници и техните услуги, както и с продажбата на продукти чрез тях. Ще намерите информация за това в раздел 9 “Кои са получателите на вашите Данни? Как се споделят вашите Данни?” по-долу.

Долу ви представяме по-подробна информация относно това как използваме вашите Данни и за какви цели:

Предоставяне на информация за Интернет страниците, Приложенията и услугите, които поръчвате

Поръчки на продукти: Дружеството обработва Вашите данни, за да изпълни своите договорни задължения, за да обработи поръчката на продукти и/или услуги, да предостави обслужване на клиентите, да спази законови задължения, да се защити срещу, да повдигне или да води правни искове. Ако ние не съберем вашите Данни при завършване на поръчката в нашия онлайн магазин, ние няма да можем да обработим вашата поръчка и да изпълним нашите законови задължения. Може да е необходимо да прехвърлим данните ви към трети страни за извършване на доставката или за предоставянето на продукта или услугата, които сте поръчали. Също така ние можем да съхраняваме Вашите данни за разумен период, за да можем да изпълним нашите договорни задължения, като например такива, свързани с връщане на продукти, както се изисква от съответното законодателство.

Създаване на потребителски профил: Дружеството обработва вашите Данни, за да ви предостави функциите на потребителския профил и за да улесни закупуването на продукти и/или услуги.

Контакт: Дружеството използва вашите Данни, за да отговори на вашите заявки/въпроси, на искания за възстановяване на средства и/или на жалби. Информацията, която споделяте с нас, ни позволява да управляваме вашите поръчки и да ви отговорим по най-добрия възможен начин. Ние също така можем да поддържаме запис на вашите запитвания/поръчки към нас, за да отговорим по-добре на всяка бъдеща комуникация с вас. Ние правим това на основание нашите договорни задължения към вас, нашите законови задължения и нашите законни интереси, за да ви предоставим възможно най-доброто обслужване и да можем да подобрим нашите услуги въз основа на вашето лично потребителско изживяване. Понякога ще е необходимо да споделим вашите Данни с трета страна, която предоставя определена услуга (например: при доставка с куриер или при ползване на услугите на специализиран техник и сервизен отдел). Без споделяне на вашите лични данни не бихме могли да изпълним вашите поръчки. Долупосочената информация разкрива как споделяме лични данни с трети страни.

Сътрудничество или търсене на работа: Дружеството обработва вашите Данни с цел оценяване на вашите квалификации и умения за длъжността, за която сте кандидатствали, или за друга длъжност в Дружеството, както и за да можем да се свържем с вас по тези въпроси. Вашите данни се обработват и за комуникиране на информация относно нашите продукти, услуги и събития, както и за други промоционални цели.

Изпращане на информационен бюлетин/оферти: С вашето съгласие, ние ще използваме вашите лични данни, предпочитания и подробни данни за транзакциите, за да ви информираме по имейл, интернет, телефон и/или социални медии за подходящи продукти и услуги, включително персонализирани оферти, отстъпки и други. Разбира се, вие можете да оттеглите това съгласие по всяко едно време.

Пуш-нотификации (насочени известия) в интернет: В зависимост от вашето сърфиране, вие можете да получавате, с вашето предварително съгласие, известия за нашите оферти, новини, вашия списък с желания и вашата количка за пазаруване. Разбира се, вие можете да оттеглите това съгласие по всяко едно време.

Участие в състезания: Дружеството обработва вашите Данни, в случай че сте съгласни да участвате в състезания, които то може да провежда, за да ви уведоми дали сте победител в състезанието и да достави вашата награда.

За функционирането, подобряването и поддържането на нашата бизнес дейност, продукти и услуги.

За разработване и подобряване на системите и услугите за продуктите, които ви предоставяме. Ние правим това въз основа на нашите законни бизнес интереси.

Ние желаем да ви предоставяме оферти и предложения, които да отговарят във възможно най-голяма степен на вашите интереси. За да можем да изградим едно по-добро и по-цялостно разбиране за вас като клиент, ние комбинираме вашите лични данни, събрани по време на нашите взаимоотношения, като например вашата история на пазаруване, както в нашите физически магазини, така и в нашия онлайн магазин. За тази цел ние също така комбинираме Данните, които събираме директно от Вас, с Данните, които получаваме от трети страни, за чието прехвърляне вие сте предоставили съгласието си. Например, комбинирането на такива данни ще ни помогне да персонализираме вашето изживяване и ще ни даде възможност да решим какво вдъхновение или съдържание да споделим с вас. Ние използваме и анонимни данни от клиентската история на покупките, за да идентифицираме тенденциите в различни региони на страната. Въз основа на тях ние получаваме насока кои продукти да представяме в конкретни магазини.

За да ви покажем най-интересното съдържание в нашите Интернет страници или Приложения, ние ще използваме данните, които съхраняваме за любимите ви продукти. Това се извършва на основание вашето съгласие да получавате известия от Приложението, а когато става въпрос за нашите Интернет страници – на основание съгласието ви за поставяне на бисквитки на вашето устройство. Например, ние може да ви покажем списък с продукти, които наскоро сте разглеждали, или да ви предложим препоръки въз основа на вашата история на пазаруване и на всякакви други данни, които сте споделили с нас.

Ние можем да ви изпращаме запитвания за участие в проучвания и оценявания, за да можем да подобрим нашите услуги. Такива съобщения няма да включват рекламно съдържание и няма да изискват предварително съгласие, когато се изпращат по имейл или чрез кратко текстово съобщение (SMS). Ние имаме законен интерес да го правим, тъй като това помага на нашите продукти или услуги да бъдат по-подходящи за вас. Вие сте свободни да откажете да получавате такива запитвания от нас по всяко едно време, като актуализирате предпочитанията си във вашия онлайн профил.

За защита на нашите права, собственост или безопасност, както и за защита на нашето Дружество или на трети страни

За защита на вашия потребителски профил от измами и други незаконни дейности: Това включва използването на Данните ви за поддържане, актуализиране и защита на вашия потребителски профил. Ние също така наблюдаваме вашата активност при сърфиране в нашето съдържание, за да идентифицираме и бързо да разрешим всички проблеми и да защитим неприкосновеността на нашата интернет страница. Всичко, описано горе, представлява част от нашия законен интерес. Например, ние проверяваме вашата парола, когато влизате, и използваме автоматично проследяване на IP адреси, за да засечем възможни неправомерни влизания от необичайни локации.

За използване на системи за видеонаблюдение във всеки физически магазин: За да защитим нашите клиенти, обекти, активи и партньори от престъпления, ние използваме системи за видеонаблюдение в седалището на нашето Дружество или във всеки физически магазин, който можем да открием, които записват изображения за целите на сигурността. Ние извършваме това въз основа на нашите законни бизнес интереси. В случай, че установим престъпна дейност или предполагаема престъпна дейност с помощта на системите за видеонаблюдение, процедурите за засичане на измами и мониторинг за подозрителни транзакции, ние ще обработим такива Данни за целите на предотвратяване или разкриване на незаконни действия. Нашата цел е да защитим нашите клиенти, служители и партньори от престъпна дейност.

За обработка на плащания и предотвратяване на транзакции, извършвани с цел измама: Ние извършваме тези дейности въз основа на нашите законни бизнес интереси. По този начин ние също така помагаме за защитата на нашите клиенти от измами. Ние обработваме вашите плащания, за да изпълним нашите задължения по закон, както и за да спазим нашите договорни или законови задължения за споделяне на данни с правоприлагащите органи. Например, това може да се изисква след съдебно решение за споделяне на данни със съдебните органи. Ние ви изпращаме съобщения, изисквани по закон, или такива, които са необходими, за да ви информираме за промени в услугите, които ви предоставяме. Такива могат да бъдат например: актуализации на настоящата Политика за поверителност, известия за изтегляне на продукти и законово изискваната информация за вашите поръчки. Тези служебни съобщения няма да включват рекламно съдържание и няма да изискват предварително съгласие, когато се изпращат по имейл или чрез кратко текстово съобщение (SMS). Ако не използваме вашите лични данни за тези цели, ние не можем да изпълняваме нашите законови задължения.

7. За какви цели обработваме вашите Данни?
Ние събираме вашите Данни за целите на продуктите и/или услугите, предоставяни от нашето Дружество, и по-специално за:
a) управлението на продажбата на нашите продукти или услуги, като например: за осигуряване на комуникацията и предоставянето на информация относно наличността на продуктите и хода на изпълнение на вашата поръчка, изпращането на продуктите, управлението на вашите финансови задължения към ДРУЖЕСТВОТО, извършването на връщания на продукти и предоставянето на гаранции;
b) спазването на задълженията, наложени от приложимото законодателство, например от данъчното законодателство или от Директивата за електронната търговия;
c) наблюдение, подобряване и адаптиране към вашите предпочитания и извършван избор по отношение на нашите продукти и/или услуги;
d) изпращане по електронен или традиционен начин на административна, технологична, организационна и/или търговска информация относно продуктите и/или услугите на Дружеството;
e) проучване на удовлетвореността на нашите клиенти, популяризиране на нашите продукти и/или услуги, изпращане на информационни бюлетини за нашите продукти и/или услуги;
f) оценяване на предложения за сътрудничество или на всякакви автобиографии с цел набиране на персонал в нашето Дружество;

8. Какво е правното основание за обработване на вашите Данни от Дружеството?
Законодателството за защита на личните данни определя различни основания, въз основа на които едно дружество може да събира и обработва вашите лични данни, включително:

 • Условията на нашите договорни отношения
 • Вашето съгласие, когато е необходимо. Например, когато изберете да получавате информационни бюлетини. Когато събираме вашите лични данни, ние винаги ще ви уведомяваме какви данни са необходими във връзка с конкретната услуга
 • Задълженията на Дружеството, произтичащи по закон (например съгласно данъчното законодателство, Директивата за електронната търговия и други)
 • Законният интерес на нашето Дружество. В определени случаи ние събираме вашите Данни по начин, който разумно се очаква като част от нашата икономическа дейност и който не засяга съществено вашите права, свобода или интереси. Например, ние ще използваме вашата история на покупките, за да ви изпращаме или предоставяме персонализирани оферти
 • Ние също така комбинираме историята на покупките на множество клиенти, за да идентифицираме тенденциите и да гарантираме, че отговаряме на пазарното търсене, или за да разработваме нови продукти/услуги

9. Кои са получателите на вашите Данни? Как се споделят вашите Данни?
Достъпът до вашите Данни се извършва от персонала на Дружеството, който е обвързан от задължения за опазване на поверителността, както и от нашите свързани дружества или от трети страни-доставчици на услуги, които обработват вашите Данни в качеството на Обработващи данни от наше име и в съответствие с нашите инструкции.

Споделяне на Данни от страна на Дружеството
Дружеството споделя или може да споделя вашите Данни с:

 • Магазини и/или търговски предприятия, които си сътрудничат с Дружеството за доставка и продажба на техните продукти/услуги чрез smartmanagement.bg
 • Трети страни-доставчици на услуги, които обработват лични данни от името на Дружеството, като например (без списъкът да е изчерпателен): обработка на кредитни карти и плащания, прехвърляния и доставки, хостинг, управление и поддръжка на нашите данни, разпространение на писма по имейл, проучвания и анализи, управление на промоциите на търговски марки и продукти, Google, Facebook, както и управление на определени услуги и данни. Когато използваме трети страни-доставчици на услуги, ние сключваме споразумения, които изискват от тях да прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.
 • OДруги трети страни до степента, необходима за следните цели:
  1. Спазване на искане от държавен орган, съдебно решение или приложимо законодателство;
  2. Предотвратяване на неправомерно използване на нашите Интернет страници и Приложения или нарушения на Условията за ползване на нашите Интернет страници и Приложения или на нашите политики;
  3. Защитата ни срещу искове на трети страни;
  4. Съдействие за предотвратяването или разследването на измами (например: фалшифициране)
 • На други трети страни, когато самите вие сте предоставили съгласието си

Споделяне, извършвано от вас
Когато използвате определени елементи на социални медии в нашите Интернет страници или Приложения, можете да създадете публичен профил, който да включва информация като вашето потребителско име, профилна снимка и град. Вие също така можете да споделяте съдържание с вашите приятели или с широката общественост, включително информация за вашите отношения с Дружеството. Ние ви препоръчваме да използвате предоставените от нас инструменти за управление на споделянето в социалните медии на Дружеството, за да контролирате информацията, която предоставяте чрез техните елементи.

Политиката, която прилагаме към лицата, с които споделяме вашите Данни, както е посочено горе, е следната:

 • Ние предоставяме единствено информацията, от която такива лица се нуждаят, за да извършат своите специфични услуги;
 • Те могат да използват вашите Данни единствено за конкретните цели, които сме посочили в нашия договор с тях;
 • Ние работим в тясно сътрудничество с тях, за да гарантираме, че поверителността на вашите Данни се спазва и защитава по всяко едно време;
 • Ако спрем да използваме услугите на такива лица, всички данни, които са в тяхно владение, ще бъдат изтрити или приведени в анонимна форма;
 • За да подобрим вашето клиентско изживяване при използване на нашите Интернет страници и Приложения, ние използваме услугите на следните дружества, които ще обработват вашите Лични данни като част от техните договори с нас:
  • DHL

За повече информация относно разкриването на вашите данни на трети страни, моля да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните по електронна поща на имейл адрес: [email protected].

10. Как гарантираме, че Обработващите данни спазват поверителността на вашите Данни?
Обработващите данни, извършващи обработка от наше име, са се съгласили и са поели договорно задължение към Дружеството:

 • Да опазват поверителността на Данните;
 • Да не изпращат вашите Данни на трети страни без разрешението на Дружеството;
 • Да предприемат подходящи мерки за сигурност;
 • Да спазват правната рамка за защита на личните данни и по-специално Регламент 679/2016/ЕС (оттук нататък наричан накратко “ОРЗД”);

11. Международно предаване на данни
Личните данни, които събираме (или обработваме) в рамките на нашите Интернет страници и Приложения, ще се съхраняват в центрове за данни в Германия и България. Въпреки това, някои от получателите на Данни, с които Дружеството споделя вашите Лични данни, може да се намират в държави, различни от тази, в която е извършено първоначалното събиране на вашите Лични данни. Законите в тези държави може да не предоставят същото ниво на защита на данните като държавата, която първоначално е предоставила вашите Лични данни. Следователно, когато предаваме вашите Лични данни на получатели в други държави, включително в Съединените щати, ние се ангажираме да защитаваме вашите Лични данни, както е описано в тази Политика за поверителност и в съответствие с приложимото законодателство.

Ние осигуряваме прилагането на мерки за спазване на приложимите законови изисквания за предаване на лични данни към получатели в държави извън Европейското икономическо пространство или Швейцария, които не гарантират адекватно ниво на защита. Ние използваме различни мерки, за да гарантираме, че вашите Лични данни, прехвърлени в такива държави, са адекватно защитени в съответствие с правилата за защита на данните. Те включват подписване на Договорните клаузи, удостоверяващи, че получателят е възприел европейските обвързващи правила или че спазва правната рамка “Щит за личните данни” между ЕС и САЩ и между Швейцария и САЩ.

12. За какъв период съхраняваме вашите Данни?
Ние съхраняваме вашите Лични данни в продължение на периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в тази Политика за поверителност (освен ако приложимото законодателство не изисква по-дълъг период на съхранение). По принцип това означава, че ние ще съхраняваме вашите лични данни, докато поддържате профил в нашето Дружество. По отношение на вашите Лични данни, свързани с покупките на продукти, ние съхраняваме тези данни за по-дълъг период, за да спазим нашите законови задължения (като такива, произтичащи от данъчното и търговското законодателство и за цели, свързани с гаранциите). В края на този период на съхранение вашите данни ще бъдат напълно изтрити или приведени в анонимна форма, като например чрез агрегиране с други данни, така че те да могат да бъдат използвани по неподлежащ на идентифициране начин за целите на статистическите анализи и бизнес планирането.

Някои примери за периоди на съхранение на клиентски данни са следните:

 • Поръчки;
 • Когато извършвате поръчка, ние ще запазим предоставените от вас лични данни в продължение на пет години, за да можем да спазваме нашите законови и договорни задължения;
 • Гаранции;
 • Ако поръчката ви е включвала гаранция, то съответните лични данни ще бъдат запазени до края на гаранционния срок;
 • Информационен бюлетин;

Вашата декларация за съгласие за изпращане на информационния бюлетин се съхранява, докато получавате бюлетина от Дружеството и не повече от шест месеца след преустановяването на изпращането му.

13. В безопасност ли са вашите Данни?
Ние сме поели ангажимент да защитаваме вашите Лични данни.
Тъй като осъзнаваме колко е важно сигурността на вашите Лични данни да бъде опазена, ние сме предприели всички подходящи организационни и технически мерки, за да гарантираме сигурността и защитата на вашите Данни от всякаква форма на случайна или незаконна обработка. Ние използваме най-модерните и съвременни методи за осигуряване на максимална безопасност.

Интернет страницата www.smartmanagement.bg използва протокола за криптиране чрез SSL SHA-256 с RSA криптиране с 2048 бита от Cloudflare, за извършването на сигурни търговски транзакции онлайн. Този метод криптира всички данни, които предоставяте, включително номера на вашата кредитна карта, име и адрес, така че те да не могат да бъдат декриптирани или променени по време на предаването им чрез интернет.

Също така, елементите, използвани за идентификацията ви като потребител на даден профил, са два: Потребителското име и Паролата. Всеки път, когато въведете вашите елементи за идентификация, вие получавате достъп до вашия личен профил. Този процес се извършва безопасно чрез криптиране по време на прехвърлянето на тези елементи към интернет и към сървърите на Дружеството. Същевременно ви е осигурена възможност да променяте паролата си толкова често, колкото желаете. След въвеждане на желаната нова парола, тя се кодира и съхранява в системите на Дружеството. Следователно единственото лице, което знае вашата парола, сте вие и вие носите цялата отговорност за опазването на поверителността на паролата ви от трети страни. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за загубата на вашата парола или за избор на слаба парола. За ваша защита ДРУЖЕСТВОТО ви насърчава да използвате функцията за многофакторно удостоверяване (MFA).

Тези мерки се преразглеждат и изменят, когато това е необходимо.

14. Какви са вашите права?
Вие имате право на достъп до вашите лични данни. Това означава, че имате право да бъдете информирани от нас, ако обработваме вашите Данни. В случай, че обработваме вашите Данни, вие можете да поискате да бъдете информирани за целта на обработката, вида на вашите Данни, които съхраняваме, на кого ги предоставяме, за какъв период ги съхраняваме, дали се извършва автоматизирано вземане на решения, а също така и за вашите други права, като право на коригиране, право на изтриване на данните, право на ограничаване на обработването и право на подаване на жалба до Органа за защита на личните данни.
Вие имате право да коригирате фактически неточни лични данни. Ако установите, че във вашите Данни има грешка , можете да ни изпратите искане да я коригираме (като например: корекция на вашето име или промяна на адреса).
Вие имате право на изтриване на Данните/ право да бъдеш забравен. Вие можете да поискате от нас да изтрием вашите Данни, ако те вече не са необходими за горепосочените цели на обработката или в случай, че желаете да оттеглите съгласието си, когато то е единственото законово основание за обработката.
Вие имате право на преносимост на вашите Данни. Вие можете да поискате да получите Данните, които сте ни предоставили, в пригоден за четене формат или да поискате да ги прехвърлим на друг администратор на данни.
Вие имате право да поискате ограничаване на обработването. Вие можете да поискате от нас да ограничим обработването на вашите Данни, докато не бъдат разгледани вашите възражения срещу обработванет.
Вие имате право да възразите и да оттеглите съгласието си за обработката на вашите Данни. Вие можете да възразите срещу обработването на вашите Данни и ние ще спрем обработването на вашите Данни, освен ако не съществуват други убедителни и законови основания, които имат предимство пред вашето право. Ако сте предоставили съгласието си за събиране, обработване и използване на вашите лични данни, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко едно време, с бъдещ ефект, считан от момента на оттегляне на съгласието.
Избор да не получавате маркетингови съобщения. Вие можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения от Дружеството, като промените настройките за избор във вашия потребителски профил (моят профил) в нашите Интернет страници. Вие също така можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, като промените абонаментите си за имейл и текстови съобщения, като кликнете върху връзката за отписване или като следвате инструкциите, включени в съобщението.
Друг вариант е да се свържете с нас, като използвате данните за контакт в раздел “Въпроси и коментари” по-долу.

В случай, че извършваме обработката въз основа на нашия законен интерес.
В случаите, когато обработваме вашите лични данни въз основа на нашия законен интерес, вие можете да поискате от нас да я спрем поради причини, свързани с вашата лична ситуация. В такъв случай ние трябва да спрем обработката, освен ако не смятаме, че разполагаме с убедителна законна причина да продължим да обработваме вашите Лични данни.

15. Как можете да упражните правата си?
За да упражните правата си, вие можете да изпратите искане до Длъжностното лице за защита на данните до пощенския адрес на Дружеството: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103 или по електронна поща до имейл адрес [email protected] като го озаглавите “Упражняване на права”, а ние ще се погрижим да го разгледаме и да ви отговорим възможно най-бързо.
По изключение:

 • Ако желаете да коригирате своите Данни във вашия потребителски профил, вие можете да влезете и да направите корекцията/промяната, без да се налага да подавате искане за това;
 • Ако желаете да оттеглите съгласието си за изпращане на информационен бюлетин, вие можете да го направите, като изберете връзката “За отписване от “списъка за получаване на информационен бюлетин”, натиснете тук”, разположена в долната част на всеки бюлетин;
 • Ако не желаете да получавате пуш-нотификации в интернет от Дружеството, можете да деактивирате опцията от настройките на вашия браузър;

Удостоверяване на самоличността
За да защитим поверителността на вашата информация, ние ще ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да продължите с каквото и да е искане, което извършвате съгласно тази Политика за поверителност. Ако сте упълномощили трета страна да направи такова искане от ваше име, ние ще поискаме от тази трета страна да докаже, че има вашето разрешение да действа за тази цел.

16. Кога отговаряме на вашите искания?
Ние ще отговорим на вашите искания безплатно, без забавяне и при всички случаи в рамките на един (1) месец от момента, в който получим вашето искане. Въпреки това, ако вашето искане е от сложно естество или са налице голям брой искания, то ние ще ви информираме в рамките на месеца, ако се нуждаем от удължаване от още (2) два месеца, в рамките на които ще ви отговорим.
Ако вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради тяхното повтарящо се естество, Дружеството може да наложи заплащането на разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или за извършване на исканото действие, или може да откаже да изпълни искането.

17. Кое е приложимото законодателство по време на обработката на вашите данни от нас?
Приложимото законодателство е българското законодателство, както е формулирано в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните 2016/679/ЕС, и като цяло приложимата национална и европейска законодателна и регулаторна рамка за защита на личните данни.
Компетентните съдилища за разрешаване на всякакви спорове, възникнали във връзка с вашите Данни, са районните съдилища в град София, България.

18. Къде можете да подадете жалба в случай, че нарушим приложимото законодателство за защита на вашите Лични данни?
Вие имате правото да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (пощенски адрес: 1592 гр. София, бул. “Цветан Лазаров” 2, тел. +359 2-91-53-519, имейл адрес: [email protected]), ако смятате, че обработката на вашите Лични данни нарушава приложимата национална и регулаторна рамка за защита на личните данни.

19. Как ще бъдете уведомени за всякакви промени в тази Политика?
Ние актуализираме тази Политика за поверителност, когато възникне такава необходимост. При внасяне на съществени промени в нашата Политика за поверителност или в начина, по който използваме вашите Лични данни, ние ще публикуваме актуализация на тази Политика за поверителност на нашата интернет страница, преди промените да влязат в сила и ще Ви уведомим по подходящ начин за това.
Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика, за да сте информирани как са защитени вашите Данни. Тази Политика за поверителност е последно променена през месец април 2024 г.

20. Въпроси и коментари
Надяваме се, че тази Политика за поверителност ви е помогнала да разберете как обработваме вашите Лични данни, както и вашите права в тази връзка.
Ако имате някакви въпроси или коментари и загриженост относно нашата Политика за поверителност, моля да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните, което с удоволствие ще ви съдейства, като изпратите писмо по електронна поща до имейл адрес: [email protected] или като изпратите писмо по пощата до Длъжностното лице за защита на данните на пощенски адрес: България, 1407 гр. София, Лозенец, бул. “Джеймс Баучър” 103.