Политика за отказ и възстановяване на заплатени суми

В рамките на Европейския съюз Вие имате правото да върнете всички покупки, извършени в нашата пазарна платформа, в рамките на 14 дни от извършването им, с правото за пълно възстановяване на заплатените суми. Вие можете да направите това по всякаква причина – дори ако просто сте променили решението си.

14-дневният срок с право за отказ от покупката не се прилага в случаите на:

  • стоки, изработени по поръчка или ясно персонализирани (по мярка)
  • разпечатани, разрушени и повредени продукти
  • цифрово онлайн съдържание, което вече сте започнали да изтегляте или стриймвате и сте дали съгласието си за това, че ще загубите правото си на отказ в момента на започване на изтеглянето, стриймването или използването на това съдържание
  • в случай, че сте получили стоките лично от нашия Централен офис

Срокът с право на отказ изтича 14 дни след деня, в който сте получили покупката си. Ако този период изтича в неработен ден, то срокът Ви се удължава до първия следващ работен ден.За повече информация, моля, прочетете Общите условия на покупка.

Образец на формуляр за отказ според регламента на ЕС

С настоящето уведомявам, че аз/ние се оттеглям от моя/нашия договор за продажба на стоките, закупени с горепосочената фактура, и ще ги върна обратно в рамките на следващите 14 дни от днес.