Моля, попълнете всички задължителни полета.

Местоположения.

Как работи YubiKey

Регистрирайте вашия YubiKey

За да използвате YubiKey, отидете в настройките за сигурност на поддържана услуга и изберете „Добавяне на ключ за сигурност“.

YubiKey

Докоснете YubiKey към устройството

Докоснете YubiKey на устройства с активиран NFC. Веднъж регистрирани, много услуги няма да изискват ключа след първото влизане – той просто работи!

Вкарайте YubiKey и докоснете

На компютъра, поставете YubiKey в USB порта и го докоснете, за да потвърдите, че сте човек и не сте отдалечен хакер.