Съвместимост с каталога на YubiKey.

Единствената технология, доказана да предотвратява хаквания на акаунти. Използвана от 9 от топ 10 технологични компании. Предпочетена от над 5 000 фирми и повече от 15 милиона потребители в над 160 страни.

YubiKey съвместимостта включва широк спектър от продукти, услуги и приложения, които поддържат и използват YubiKey за сигурна автентикация и удостоверяване на потребителите. Моля, разгледате подробен списък със съвместимост и информация за използването на YubiKey с различни продукти и услуги по-долу!

YubiKey е номер 1 в индустрията за ключове за сигурност, които позволяват силна двуфакторна, мултифакторна и безпаролна автентикация YubiKey е помогнала на организации от всяка индустрия да модернизират силна автентикация, предоставяйки по-голяма сигурност и правейки потребителския опит бърз и лесен, като същевременно намалява разходите по информационни технологии