Киберсигурнa Платформа за Хибридна и Дистанционнa Работа.

Ексклузивната платформа на Tehama предоставя уникално киберсигурно решение, което позволява на организациите да осигурят еднакъв, безопасен достъп до данни и приложения за дистанционен и хибриден труд. Иновативният подход на Tehama’s опростява процеса, предоставяйки икономично решение, което позволява на организациите да се освободят от бизнеса на интегриране на компоненти и да преминат към по-устойчива, по-достъпна и подобрена сигурност.

Безопасен достъп на корпоративно ниво.

Гарантирайте безопасен достъп до данни и приложения на всяко устройство, място и платформа. Елиминирайте сложността на интегрирането на изолирани технологични компоненти, намалете разходите, постигнете незабавен върнат капитал /ROI/ и прилагайте еднаква политика за базирана на правила сигурност и съответствие в цялата организация. Комплексната SaaS облачна платформа на Tehama обхваща съответствие, oдит, сигурност и инфраструктура, изискващи нулев инвестиционен капитал и позволявайки на организациите да напуснат високо разходната, често рискована дейност на интегриране на множество технологии за сигурност.

YubiKey с Tehama.

Използвайте YubiKey за автентикация чрез TOTP за автентикация на приложенията, включително MFA за крайни точки и виртуални работни плотове. С YubiKey и Tehama разширете правилата за сигурност и съответствие от местата за сигурна работа към сигурните работни плотове (виртуални) и физическите крайни точки. Подобрете одита на съответствието и контролите за следствени действия в цялата организация, като прилагате последователни групови политики при контрол на домейните за сигурна автентикация към критични приложения с използване на YubiKey.

Създайте безопасен от единия до другия край достъп до данни и приложения, изграден на базата на Zero-Trust рамката, и ускорете пътя си към SASE. Интегрираните протоколи на различни нива за сигурност отговарят на най-строгите стандарти за сигурност и позволяват на вашия бизнес да постигне регулаторно съответствие, без да забавя продуктивността или ограничава сътрудничеството.

Предоставя Незабавна Продуктивност.

Бързо освободете пълния потенциал на вашите дистанционни и хибридни работни сили, превръщайки всяко устройство във високопроизводителна станция, която предлага несравнен потребителски комфорт, запазвайки високите стандарти на сигурност. Освободете екипите си по информационни технологии от еднотипни задачи, като оптимизирате цифровото работно пространство за крайните потребители.

Плащайте Само За Това, Което Използвате.

Опростете доставката и управлението на вашите хибридни и дистанционни работни станции със сигурна, готова за развитие, цялостна облачна платформа, която лесно нараства или намалява в зависимост от бизнес нуждите и изискванията. Понеже тя се интегрира лесно в съществуващите технологични екосистеми, можете да изключите оперативните накладни разходи, неизползваните технологични ресурси и да намалите разходите. Защо да изградите свой собствен?

Източник: Tehama / Yubico

Споделете тази статия!

Присъединете се към бюлетина.

Новини и съвети за киберсигурност

Не сте сигурни кой YubiKey ви трябва?

разгледайте таблицата за сравнение на YubiKey